کارشناسی ارشد حقوق 92-93
کارشناسی ارشد
پردیس بین الملل کیش دانشگاه تهران ذیلاً فهرست اسامی پذیرفته شدگان اصلی و ذخیره رشته حقوق مقطع کارشناسی ارشد برای نیمسال دوم سال تحصیلی 91-1390 را به شرح ذیل اعلام و از کلیه پذیرفته شدگان اصلی و ذخیره دعوت می نماید تا برای اطلاع از زمان و نحوه ثبت نام، با پردیس مذکور تماس بگیرند.


پريسا السادات
حسيني
حقوق تجارت واقتصاد بین الملل
قبول
حبيبه
تبريزي
حقوق تجارت واقتصاد بین الملل
قبول
سعيد
اشرف زاده
حقوق تجارت واقتصاد بین الملل
قبول
سارا
دوستي
حقوق تجارت واقتصاد بین الملل
قبول
عليرضا
ميرزماني
حقوق تجارت واقتصاد بین الملل
قبول
مرجان
سيدحسن طهراني
حقوق تجارت واقتصاد بین الملل
قبول
زهرا
كتابچي
حقوق تجارت واقتصاد بین الملل
قبول
نرگس
آذر
حقوق تجارت واقتصاد بین الملل
قبول
مهدي
نوري سرابي
حقوق تجارت واقتصاد بین الملل
قبول
صادق
ملائي
حقوق تجارت واقتصاد بین الملل
قبول
رسول
نكويان جزي
حقوق تجارت واقتصاد بین الملل
قبول
عادل
طاهرخاني
حقوق تجارت واقتصاد بین الملل
قبول
خدايار
خسرواني
حقوق تجارت واقتصاد بین الملل
قبول
مهدي
هوشمند رحيمي
حقوق تجارت واقتصاد بین الملل
قبول
زهره
كرمي
حقوق تجارت واقتصاد بین الملل
ذخیره
عليرضا
قادري
حقوق تجارت واقتصاد بین الملل
ذخیره
اميرحسين
پرورده
حقوق تجارت واقتصاد بین الملل
ذخیره
محمدرضا
رضاييان قرايي
حقوق تجارت واقتصاد بین الملل
ذخیره
مريم
محمودي
حقوق تجارت واقتصاد بین الملل
ذخیره
مريم
ولدخاني
حقوق بین الملل
قبول
امیرمحمد
جعفری
حقوق بین الملل
قبول
خدايار
خسرواني
حقوق بین الملل
قبول
اميرحسين
پرورده
حقوق بین الملل
قبول
پريسا السادات
حسيني
حقوق بین الملل
قبول
مژده
شماعي
حقوق بین الملل
قبول
مرجان
تهرانی
حقوق بین الملل
قبول
سميرا سادات
ميرشفيعيان
حقوق بین الملل
قبول
زهرا
كتابچي
حقوق بین الملل
قبول
مهدي
هوشمند رحيمي
حقوق بین الملل
قبول
مريم
محمودي
حقوق بین الملل
قبول
شيوا
رادفر
حقوق بین الملل
قبول
مهدي
نوري سرابي
حقوق بین الملل
قبول
باني
مدني
حقوق بین الملل
قبول
آنيتا
كلايي
حقوق بین الملل
ذخیره
حمیرا
ثنایی
حقوق بین الملل
ذخیره
بهرنگ
زرندي
حقوق بین الملل
ذخیره
بهرنگ
زرندی
حقوق جزا وجرم شناسی
قبول
راحیل
سلحشور
حقوق جزا وجرم شناسی
قبول
سهیل
تحصیلی راد
حقوق جزا وجرم شناسی
قبول
پیمان
حاج محمود عطار
حقوق جزا وجرم شناسی
قبول
علیرضا
دقیقی
حقوق جزا وجرم شناسی
قبول
نصرت اله
برین
حقوق جزا وجرم شناسی
قبول