کارشناسی ارشد حقوق 93-94
کارشناسی ارشد

منابع ترم اول دوره دانشپذیری گرایش حقوق خصوصی سال 93 :


نام درس (تعداد واحد درسی)

    منابع درسی                   مولف-مترجم         ناشر        
اصول فقه 1 (1 واحد)
الموجز
آیت الله سبحانیدار الفکر
حقوق مدنی 1 (2 واحد)
سقوط تعهدات
شهیدی مجد
متون حقوقی به زبان خارجی (2 واحد)
Essential contract Law
MonananToutedge
آیین دادرسی مدنی (2 واحد)

جلد دوم آیین دادرسی مدنی
شمس
دراگ
حقوق تجارت(2 واحد)
حقوق تجارت جلدهای2و3و4


اسکینی
سمت


منابع ترم اول دوره دانشپذیری گرایش حقوق جزا سال 93 :


نام درس (تعداد واحد درسی)

    منابع درسی                   مولف-مترجم         ناشر        

جرم شناسی(2 واحد)
مبانی جرم شناسی (جلد 1) مهدی کی نیادانشگاه تهران

متون فقه جزایی 1 (2 واحد)
شرح المعه
شهید ثانی
هر انتشاراتی

حقوق جزای عمومی 1 (2 واحد)
حقوق جزای عمومی 1 محمد اردبیلیمیزان

متون حقوقی به زبان خارجی (1 واحد)

Criminal Law
Elliot
میزان

آیین دادرسی کیفری(2 واحد)
آیین دادرسی کیفری 1و2
محمد آشوریسمت


منابع ترم اول دوره دانشپذیری گرایش حقوق بین الملل سال 93 :


نام درس (تعداد واحد درسی)

    منابع درسی                   مولف-مترجم         ناشر        

حقوق جزای بین الملل(2 واحد)
1-حقوق کیفری بین المللی
شریعت باقری
جنگل 1388

روش تحقیق پیشرفته(2 واحد)
روش تحقیق در علم حقوق
حسین ال کجباف
نشر جنگل

سازمانهای بین المللی(2 واحد)
سازمانهای بین المللی
سید قاسم زمانی
شهر دانش

نظام حقوق بشر(2 واحد)
نظام بین الملل حقوق بشرحسین مهرپوراطلاعات

حقوق بین الملل اسلامی(2 واحد)
فقه سياسي،حقوق تعهدات بي نالمللي و ديپلماسي در اسلام
عمید زنجانیسمت


ارتقاء تحصیلی کارشناسی ارشد با طرح فراگیر دانشگاه پیام نور

 
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره
22886447-021 تماس حاصل فرمایید.